Obec Košúty
ObecKošúty - Kosút

oficiálna stránka obce - község hivatalos honlapja

rozšírené vyhľadávanie

Zámer: Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov

Registratúrna značka: 865/2022

Základné informácie

Zámer: Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov

Účel akcie: Účelom navrhovanej činnosti je zhodnocovanie stavebných odpadov činnosťou R5, R12 s využitím mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov v mieste ich vzniku s cieľom znížiť potrebu prevozu stavebných odpadov a zvýšiť efektívnosť ochrany zložiek životného prostredia.

Dotknutá obec:Košúty (okres: Galanta)

Príslušný orgán:Ministerstvo životného prostredia SR
Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava

Navrhovateľ:KORRAL, s.r.o.

IČO Navrhovateľa:36834637

Povoľujúci orgán:Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 01 Trnava

Zámer: Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov (166.66 kB)

Vypracovaný zámer - textová časť (1.09 MB)

 

Dátum zvesenia: 3. 2. 2023 Zodpovedá: Správca Webu