Obec Košúty
ObecKošúty - Kosút

oficiálna stránka obce - község hivatalos honlapja

rozšírené vyhľadávanie

Úrad

Matrika, evidencia obyvateľstva, cintorín:
Katarína Macalová
Tel.: 031/7849130

Dane a poplatky, súpisné čísla, povolenia MZZO:
Ing. Judita Tóthová
Tel.: 031/7849130

Účtovníctvo, pokladňa:
Eva Kollárová
Tel.: 031/7849130

Mzdy a personalistika, sociálne veci:
Mgr. Hana Kubalcová
Tel.: 031/7849163

Stavebný úrad Košúty – stránkový deň: každý pondelok :
Michael Bittera
Tel.: 0905 838 640                                                                                                                                  E-mail: bittera.stavebnyurad@gmail.com